اخبار هیدروپارس

بازدید میدانی از پروزه آبرسانی به عشایر سه ر اهی صالح آباد

با حضور معاونت توسعه و عمران و مدیر مطالعات اداره کل عشایر استان خراسان رضوی، بازدید میدانی و برنامه ریزی انجام نقشه بردرای میدانی به منظور آبرسانی به عشایر سه راهی صالح آباد برگزار گردید. لازم به ذکر است که هدف از این پروژه آبرسانی به بیش از 16 محله ی عشایری با جمعیت انسانی بیش از 600 نفر جمعیت دام نزدیک به 7000 راس می باشد. این پروژه بر اساس برآورد های انجام گرفته شده شامل احرای خط انتقال به طول بیش از 60 کیلومتر می باشد.