فعالیت های نظارت هیدروپارس خراسان

1نظارت کارگاهی بر اجرای پروژه‌های آبخیزداری در 10حوزه آبخیز در استان خراسان
2خدمات مرحله‌ی سوم (نظارت بر اجرا) طرح‌های انتقال آب شهرستان خوشاب
3نظارت کارگاهی بند ذخیره‌ای و ایستگاه پمپاژ “اخلی – دنگل” بجنورد
4نظارت کارگاهی خط انتقال شوقان – جاجرم-مرحله اول
5نظارت کارگاهی احداث و تجهیز گلخانه مانه و سملقان
6نظارت کارگاهی خط انتقال شوقان – جاجرم-مرحله دوم
7خدمات مهندسي مرحله سوم ایستگاه پمپاژ و کف بند فرح دین راز جرگلان
8نظارت کارگاهی انتقال آب با لوله و احداث کانال‌های بتنی شیروان و فاروج
9خدمات مهندسی مرحله سوم بند انحرافی کوه کمر بجنورد
10خدمات مهندسی مرحله سوم نظارت عالیه بند ذخیره خاکی و شبکه انتقال آب نوده
11خدمات مهندسي مرحله سوم استخرهای ذخیره آب شیروان و فاروج
12خدمات نظارت کارگاهی و نقشه برداری خط انتقال چهاربید شهرستان جاجرم
13مطالعات مرحله سوم دهانه آبگیر باغ کلاغان – راز و جرگلان
14نظارت کارگاهی عملیات آب و خاک تعاونی‌های تولید
15نظارت کارگاهی احیاء و توسعه اراضی دشت سیب چاه
16نظارت کارگاهی خط انتقال و بند انحرافی افین شهرستان قاین
17نظارت کارگاهی بر عملیات آب و خاک تعاونی تولید روستای تیغاب
18انجام خدمات مرحله سوم( نظارت) بر عملیات اجرای پروژه عملیات اجرای آبرسانی به محلات عشایری بمرود شهرستان زیر کوه
19انجام خدمات بازنگری مطالعات طرح بند خاکی کوهرود – شهرستان فردوس
20خدمات نظارت کارگاهی پروژه‌های اجرایی مدیریت آب و خاک استان یزد
21نظارت بر احداث کانال‌های آبرسانی و جاده بین مزارع کریت و نهرین طبس
22خدمات مرحله سوم (نظارت) بهسازی چشمه و احداث خط انتقال آب شرب جیرانسو ( تکلکوه) شهرستان مانه سملقان
23انجام خدمات مهندسی نظارت بر اجرای پروژه آبیاری تحت فشار و کم فشار در اراضی پایاب سد ینگجه