شرکت آب منطقه

1مطالعه، ایجاد یا تقویت و توانمندسازی جوامع محلی آبران به منظور احیاء و تعادل بخشی دشت رشتخوار
2مطالعه، ایجاد یا تقویت و توانمند سازی جوامع محلی آبران به منظور احیاء و تعادل بخشی دشت مه ولات
3مطالعات بهسازی و تسهیل‌گری اجتماعی در جهت استقرار و توانمند سازی بهرهبرداران
اراضی ایثار 7 واقع در منطقه شمسر شهرستان سراوان
4تهیه آرشیو الکترونیکی و بانک اطلاعاتی کلیه پرونده چاه‌های استان خراسان شمالی
5تهیه بانک اطلاعاتی مطالعه و بررسی منابع آبی استان و ساماندهی و بروز رسانی پایگاه داده‌های موجود
6اسکن و کدینگ اوراق پرونده‌های مشترکین منابع آب
7اسکن و کدینگ اوراق پرونده‌های مشترکین منابع آب در محدوده استان سیستان و بلوچستان(آب‌های سطحی)
8اسکن و کدینگ اوراق پرونده‌های مشترکین منابع آب‌های سطحی در محدوده استان سیستان و بلوچستان (چابهار، نیکشهر، سرباز، ایرانشهر، سیب سوران، سراوان، خاش، زاهدان، زابل و هامون)
9اسکن و کدینگ اوراق پرونده‌های مشترکین منابع آب‌های سطحی در محدوده استان سیستان و بلوچستان (هامون، هیرمند و زهک)
10تهیه آرشیو الکترونیکی و بانک اطلاعاتی کلیه پرونده چاه‌های استان خراسان شمالی
11تهیه آرشیو الکترونیکی و بانک اطلاعاتی پرونده منابع آبی شرق استان گلستان
12تهیه آرشیو الکترونیکی و بانک اطلاعاتی کلیه پرونده چاه‌های شهرستان مانه و سملقان
13تهیه آرشیو الکترونیکی و بانک اطلاعاتی پرونده منابع آبی گرگان و آق قلا
14امکانسنجی پروژه آبی در سطح استان خراسان رضوی
15مطالعات مرحله اول بند تغذیه‌ای و خطوط انتقال آب قلعه گک تربت جام
16مطالعات مرحله دوم بهره برداری بهینه از آورد رودخانه برس شهرستان نیشابور
17مطالعات مرحله اول بهره برداری بهینه از منابع آب محدوده‌ی خور کلات
18مطالعات مرحله اول بهره برداری بهینه از منابع آب حوزه چرم کلات
19مطالعات امان سنجی و بهره برداری بهینه از منابع آب شهرستات کاشمر مطالعات مرحله اول و دوم
20مطالعات مرحله اول بهره برداری بهینه از منابع آب رودخانه نودهی گرمه
21خدمات مهندسی مطالعات مرحله اول و دوم احداث بند زیر زمینی و انتقال آب افین – اسفدن
22مطالعات استحصال بخشی از جریان زیر سطحی در محدوده‌ی شهرستان خوسف به منظور استفاده در صنعت و شرب
23مطالعات ممنوعیت دشت‌های رخ-سنگ بست و داورزن و… (9دشت)سال 1386
24آماربرداری سراسری از منابع آب‌های سطحی و زیرزمینی دشت‌های حومه مشهد سال 1387
25مطالعات حریم بستر رودخانه‌های نیشابور مه ولات
26جمع آوری آب‌های سطحی و سیلاب شهر رشتخوار
27مطالعات ممنوعیت دشت‌های رخ-سنگ بست و داورزن و… (9دشت)سال 1391
28مطالعات ممنوعیت دشت‌های بجستان،بردسکن،کاشمر و… (15 دشت)
29آماربرداری سراسری از منابع و مصارف آب‌های سطحی و زیر زمینی محدوده دشت‌‌های گناباد بجستان و بردسکن و …سال1396
30قرارداد آماربرداری سراسری از منابع و مصارف آب‌های سطحی محدوده‌های مانه، غلامان و قوری میدان سال 1396
31آماربرداری سراسری از منابع و مصارف آب‌های سطحی و زیرزمینی و نظارت بر عملیات گروه‌های گشت و نظارت سال 1395
32مطالعات آماربرداری از منابع آب‌های سطحی و زیرزمینی حوزه نمکزار خواف سال 1390
33مطالعات ممنوعیت دشت‌های سمن آباد، درح و دهنو میغان
34آماربرداری از منابع آب‌های سطحی کویر مرکزی و قسمتی از کویر لوت سال 1390