درباره ما

شرکت مهندسین مشاور هیدروپارس خراسان از سال 1385 فعالیت خود را بطور رسمی آغاز نموده و با هدف ارائه خدمات مشاوره ای در راستای تحقق هر چه سریعتر برنامه¬های زیربنائی کشور به همت جمعی از کارشناسان با تجربه، متعهد و دلسوز این دیار و با پشتیبانی امکانات متنوع و با تکیه بر نام نیک و اعتبار روزافزون ، و نیز آشنایی و احاطه کامل به اوضاع و احوال اجتماعی، اقتصادی و سیاسی فعالیت خود را جهت انجام کلیه خدمات مهندسی، مطالعاتی،طراحی ، نظارت بر اجرا و مدیریت بر پروژه ها در تخصص های مهندسی آب ،کشاورزی و مطالعات اجتماعی متمرکز کرده است.
در این مسیر با اندیشه فردایی بهتر و پایبندی به تعهدات مورد توافق در قرارداد خصوصا کیفیت و زمان برای بهره برداری مطمئن پروژه ها، باور داریم از بزرگترین سرمایه که همانا اعتماد کارفرمایان به این شرکت در ایفای نقشی سازنده در توسعه پایدار کشور است حفاظت نماییم.
امید است زحمات صادقانه همکاران ما یکی پس از دیگری در گوشه و کنار این سرزمین به بار نشیند و لبخند رضایت مردم و مسئولین، ما را بیش از پیش به ادامه راه دلگرم سازد

حمید رضا عرفانیان

hydroparskhorasan-2