جهادکشاورزی

1مطالعات طرح ساماندهی توسعه اقتصادی و اجتماعی فضاهای روستاهای بخش کوهسرخ کاشمر
2مطالعات اجتماعی به منظور تحقق طرح‌های تجمیعی آبیاری تحت فشار و تشکیل تشکل بهره‌برداری مرتبط سطح 300 هکتاراراضی پایاب سد ینگجه نیشابور
3طرح یکپارچه سازی و مهندسی سازی اراضی شرکت تعاونی تولید روستای چشام شهرستان داورزن
4طرح یکپارچه سازی و مهندسی سازی اراضی شرکت تعاونی تولید روستای مقیسه شهرستان داورزن
5مطالعه سند الگوی مصرف بهینه آب کشاورزی و تهیه بانک اطلاعاتی
6مطالعات طرح تجمیعی آبیاری تحت فشار و تشکل بهره برداری آببران مرتبط با سطح 200 هکتار اراضی مشروب از رودخانه چهاربید شهرستان جاجرم
7مطالعات اجتماعی و طراحی شامل یکپارچه سازی، مهندسی اراضی و طراحی سیستم‌های نوین آبیاری، بر اساس نظام حقابه بری اراضی و ایجاد تشکل و یا تعاونی تولید در روستاهای جوشقان و کلاته شوقان شهرستان جاجرم
8خدمات مرحله‌ی سوم (نظارت بر اجرا) طرح‌های انتقال آب شهرستان خوشاب
9نظارت کارگاهی بند ذخیره‌ای و ایستگاه پمپاژ “اخلی – دنگل” بجنورد
10نظارت کارگاهی خط انتقال شوقان – جاجرم –مرحله اول
11نظارت کارگاهی احداث و تجهیز گلخانه مانه و سملقان
12نظارت کارگاهی خط انتقال شوقان – جاجرم-مرحله دوم
13خدمات مهندسي مرحله سوم ایستگاه پمپاژ و کف بند فرح دین راز جرگلان
14نظارت کارگاهی انتقال آب با لوله و احداث کانال‌های بتنی شیروان و فاروج
15خدمات مهندسی مرحله سوم بند انحرافی کوه کمر بجنورد
16خدمات مهندسی مرحله سوم نظارت عالیه بند ذخیره خاکی و شبکه انتقال آب نوده
17خدمات مهندسي مرحله سوم استخرهای ذخیره آب شیروان و فاروج
18خدمات نظارت کارگاهی و نقشه برداری خط انتقال چهاربید شهرستان جاجرم
19مطالعات مرحله سوم دهانه آبگیر باغ کلاغان – راز و جرگلان
20نظارت کارگاهی عملیات آب و خاک تعاونی‌های تولید
21نظارت کارگاهی احیاء و توسعه اراضی دشت سیب چاه
22نظارت کارگاهی خط انتقال و بند انحرافی افین شهرستان قاین
23نظارت کارگاهی بر عملیات آب و خاک تعاونی تولید روستای تیغاب
24خدمات نظارت کارگاهی پروژه‌های اجرایی مدیریت آب و خاک استان یزد
25نظارت بر احداث کانال‌های آبرسانی و جاده بین مزارع کریت و نهرین طبس
26امکانیابی طرح‌های کوچک تامین آب
27تثبیت و انتقال حقابه دلبر و نهالدان سبزوار
28مطالعات مرحله اول تثبیت حقابه منابع آب روستای گاش شهرستان چناران
29مطالعات مرحله اول و دوم طرح استفاده بهینه از آب رودخانه ینگجه نیشابور
30مطالعات مرحله اول و دوم طرح تثبیت و ذخیره حقابه کشاورزان شورگشت فیروزه
31مطالعات و طراحی تفصیلی سیستم‌های انتقال آب کشاورزی با لوله در سطح شهرستان خوشاب
31مطالعات مرحله دوم بند انحرافی و خطوط انتقال آب بهاره فاروج
33خدمات مهندسي مرحله دوم بهره برداری بهینه از آب چشمه بوا نلو شیروان
34مطالعات مرحله اول بهره برداری بهینه از آب چشمه طبرشهرستان جاجرم
35خدمات مهندسی مرحله دوم و نظارت بر استخرهای ذخیره آب شیروان و فاروج
36خدمات مهندسی مرحله دوم بند ذخیره‌ای خاکی و شبکه انتقال آب نوده بجنورد
37خدمات مهندسی مطالعات مرحله دوم استخرهای ذخیره آب کشاورزی سطح استان
38مطالعه و طراحی بند انحرافی چهاربید شهرستان جاجرم
39مطالعه طراحی دیوار بتنی و خانه تقسیم آب افین اسفدن
40اصلاح شبکه‌های آبیاری شهرستان قاین
41خدمات مهندسي مطالعات خطوط انتقال آب به مزارع شهرستان قاینات
42قرارداد مطالعات و طراحی سیستم‌های آبیاری تحت فشار در سطح شهرستان‌های خلیل آباد، گناباد و
43انجام خدمات مهندسی نظارت بر اجرای پروژه آبیاری تحت فشار و کم فشار در اراضی پایاب سد ینگجه
44مطالعه و طراحی سیستم‌های نوین آبیاری تحت فشار رودخانه چهاربید شهرستان جاجرم
45مطالعه و طراحی طرح‌های آبیاری تحت فشار و کم فشار شهرستان زیرکوه در سطح 641 هکتار
46مطالعه و نقشه برداری خطوط انتقال آب بخش مرکزی و شاسکوه شهرستان زیر کوه
47عملیات نقشه برداری و مطالعات مرحله دوم کانال‌های آبیاری و خطوط انتقال آب با لوله شهرستان مانه و سملقان، گرمه و جاجرم