اخبار هیدروپارس

برگزار دوره آموزشیCIVIL3ِD

نرم افزار CIVIL3D یکی از نرم افزار های هوشمند در مهندسی عمران و طراحی خطوط می باشد. این نرم افزار در این مهندسین مشاور به صورت گسترده مورد استقاده قرار می گیرد. به منظور تبادل نظر و انتقال تجربیات دوره آموزشی این نرم افزار در محل پزوهشکده آب دانشگاه تربیت مدرس با حضور جمعی از متخصصان و دانش جویان تحصیلات تکمیلی برگزار گردید.